Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 30 485 28 563
Sum driftskostnader -28 680 -27 301
Driftsresultat 1 805 1 263
Resultat før skatt 1 772 1 231
Årsresultat 1 410 966
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 082 1 412
Omløpsmidler 13 311 11 412
Sum gjeld 5 919 4 024
Sum egenkapital 10 364 9 454
Sum egenkapital og gjeld 16 282 13 478
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cubus Nesbyen
Orgnummer 937 600 763
Telefon (+47) 32 07 14 36
Telefaks (+47) 32 06 80 99
Mobiltelefon (+47) 928 28 969
E-post post@boerrestad.as
Hjemmeside www.cubus.no
Besøksadresse Børrestad As, 3540 Nesbyen
Postadresse Postboks 43, 3541 Nesbyen

Nøkkelpersoner