Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 105 032 126 226
Sum driftskostnader -103 474 -125 074
Driftsresultat 1 558 1 152
Resultat før skatt -49 -400
Årsresultat -54 -327
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 14 154 3 313
Omløpsmidler 54 526 66 643
Sum gjeld 62 119 63 345
Sum egenkapital 6 990 7 045
Sum egenkapital og gjeld 69 109 70 390
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Birger N Haug Ensjø
Orgnummer 937 856 741
Telefon (+47) 23 24 41 00
Telefaks (+47) 23 24 41 01
E-post firmapost@birgernhaug.no
Hjemmeside www.bnh.no
Besøksadresse Haraldrudveien 9, 0581 Oslo
Postadresse Haraldrudveien 9, 0581 Oslo

Nøkkelpersoner