Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 127 489 233 562
Sum driftskostnader -127 332 -233 537
Driftsresultat 157 25
Resultat før skatt -960 -1 294
Årsresultat -701 -982
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 697 6 509
Omløpsmidler 46 931 35 193
Sum gjeld 47 308 41 894
Sum egenkapital 3 003 1 170
Sum egenkapital og gjeld 50 310 43 063
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Birger N Haug Ensjø
Orgnummer 937 856 741
Telefon (+47) 23 24 41 00
Telefaks (+47) 23 24 41 01
E-post firmapost@birgernhaug.no
Hjemmeside www.bnh.no
Besøksadresse Haraldrudveien 9, 0581 Oslo
Postadresse Haraldrudveien 9, 0581 Oslo

Nøkkelpersoner