Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 394 095 312 434
Sum driftskostnader -152 347 -147 236
Driftsresultat 241 748 165 198
Resultat før skatt 246 574 159 648
Årsresultat 209 534 131 654
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 73 122 73 557
Omløpsmidler 10 537 640 9 837 802
Sum gjeld 9 859 513 9 306 432
Sum egenkapital 1 476 210 1 325 691
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sparebank 1 Hallingdal Valdres
Orgnummer 937 889 631
Telefon (+47) 03202
Telefaks (+47) 32 02 39 01
E-post post@sb1.no
Hjemmeside www.sb1.no
Besøksadresse c/o Ålingen kjøpesenter Myren 41, 3570 Ål
Postadresse Postboks 173, 3571 Ål

Nøkkelpersoner