Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 55 000 55 000
Sum driftskostnader -934 -807
Driftsresultat 54 066 54 193
Resultat før skatt -579 285 33 846
Årsresultat -596 648 25 682
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 252 319 637 122
Sum gjeld 1 465 629 872 745
Sum egenkapital 1 411 815 1 658 463
Sum egenkapital og gjeld 2 877 445 2 531 208
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gresvig AS
Orgnummer 937 905 645
Telefon (+47) 69 88 60 51
Telefaks (+47) 69 88 37 70
E-post post@gresvig.no
Hjemmeside www.gresvig.no
Besøksadresse Sagveien 25, 1814 Askim
Postadresse Postboks 2009, 1801 Askim

Nøkkelpersoner