Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 20
Sum driftskostnader -31 -590
Driftsresultat -31 -570
Resultat før skatt 202 -78
Årsresultat 202 -78
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 754 14 973
Sum gjeld 80 0
Sum egenkapital 14 674 14 973
Sum egenkapital og gjeld 14 754 14 973
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Prinsesse Martha Louises Fond
Orgnummer 938 431 833
Telefon (+47) 22 04 87 00
Telefaks (+47) 22 04 87 90
Besøksadresse Det Kongelige Slott, 0010 Oslo
Postadresse Det Kongelige Slott, 0010 Oslo

Nøkkelpersoner