Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 328 0
Sum driftskostnader -567 -526
Driftsresultat -239 -526
Resultat før skatt 641 864
Årsresultat 641 864
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 15 051 14 910
Sum gjeld 0 500
Sum egenkapital 15 051 14 410
Sum egenkapital og gjeld 15 051 14 910
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Prinsesse Martha Louises Fond
Orgnummer 938 431 833
Telefon (+47) 22 04 87 00
Telefaks (+47) 22 04 87 90
Besøksadresse Det Kongelige Slott, 0010 Oslo
Postadresse Det Kongelige Slott, 0010 Oslo

Nøkkelpersoner