Nøkkeltall 2012
Sum driftsinntekter 21 501
Sum driftskostnader -15 856
Driftsresultat 5 645
Resultat før skatt 5 491
Årsresultat 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012
Varige driftsmidler 10 392
Omløpsmidler 6 711
Sum gjeld 9 154
Sum egenkapital 10 926
Sum egenkapital og gjeld 17 103
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fana Folkehøgskule
Orgnummer 938 485 526
Telefon (+47) 55 52 63 60
Telefaks (+47) 55 52 63 61
E-post fana@fana.fhs.no
Hjemmeside www.fana.fhs.no
Besøksadresse Mildevegen 190, 5259 Hjellestad
Postadresse Mildevegen 190, 5259 Hjellestad

Nøkkelpersoner