Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 3 614 297 3 518 417
Sum driftskostnader -3 501 192 -3 464 340
Driftsresultat 113 105 54 077
Resultat før skatt 201 797 220 026
Årsresultat 157 701 179 275
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 1 144 342 1 188 925
Omløpsmidler 3 122 389 2 823 676
Sum gjeld 1 755 416 1 651 640
Sum egenkapital 2 722 251 2 564 724
Sum egenkapital og gjeld 4 477 667 4 216 364
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Coop Midt-Norge SA
Orgnummer 938 786 054
Telefon (+47) 400 01 290
Telefaks (+47) 72 88 08 18
Mobiltelefon (+47) 400 01 290
E-post torbjorn.skei@trondos.no
Hjemmeside coopmidtnorge.no
Besøksadresse Haakon Vii's gate 9, 7041 Trondheim
Postadresse Postboks 2425 Sluppen, 7005 Trondheim

Nøkkelpersoner