Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 956 716
Sum driftskostnader -865 -572
Driftsresultat 91 144
Resultat før skatt 90 145
Årsresultat 68 111
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 451 1 505
Omløpsmidler 507 276
Sum gjeld 308 169
Sum egenkapital 1 650 1 612
Sum egenkapital og gjeld 1 958 1 782
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Putten E S AS
Orgnummer 939 425 330
E-post pmoerck@hotmail.com
Besøksadresse Tullins gate 6, 0166 Oslo
Postadresse c/o Vorma Økonomi og Regnskap SA Att Rolv Stjern Seterstøavegen 2C, 2150 Årnes

Nøkkelpersoner