Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 441 587
Sum driftskostnader -460 -143
Driftsresultat -20 444
Resultat før skatt -20 444
Årsresultat -23 319
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 537 1 575
Omløpsmidler 321 354
Sum gjeld 276 459
Sum egenkapital 1 582 1 473
Sum egenkapital og gjeld 1 858 1 932
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Putten E S AS
Orgnummer 939 425 330
E-post pmoerck@hotmail.com
Besøksadresse Tullins gate 6, 0166 Oslo
Postadresse c/o Vorma Økonomi og Regnskap SA Att Rolv Stjern Seterstøavegen 2C, 2150 Årnes

Nøkkelpersoner