Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 028 943
Sum driftskostnader -800 -502
Driftsresultat 228 441
Resultat før skatt 228 441
Årsresultat 179 303
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 303 1 349
Omløpsmidler 794 564
Sum gjeld 138 133
Sum egenkapital 1 959 1 780
Sum egenkapital og gjeld 2 098 1 913
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Putten E S AS
Orgnummer 939 425 330
E-post pmoerck@hotmail.com
Besøksadresse Tullins gate 6, 0166 Oslo
Postadresse c/o Vorma Økonomi og Regnskap SA Att Rolv Stjern Seterstøavegen 2C, 2150 Årnes

Nøkkelpersoner