Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 488 054 2 384 158
Sum driftskostnader -2 169 720 -2 058 218
Driftsresultat 318 334 325 939
Resultat før skatt 314 157 304 671
Årsresultat 231 261 218 219
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 80 969 82 778
Omløpsmidler 974 416 999 161
Sum gjeld 651 305 665 426
Sum egenkapital 578 888 587 626
Sum egenkapital og gjeld 1 230 193 1 253 052
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cubus AS
Orgnummer 939 522 719
Telefon (+47) 66 84 86 65
Telefaks (+47) 56 35 03 08
E-post kundeservice@cubus.com
Hjemmeside www.cubus.no
Besøksadresse Bergerveien 5, 1396 Billingstad
Postadresse Postboks 254, 1377 Billingstad

Nøkkelpersoner