Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 081 237 2 182 130
Sum driftskostnader -1 978 574 -1 990 227
Driftsresultat 102 664 191 903
Resultat før skatt 80 265 161 141
Årsresultat 57 034 118 242
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 42 049 48 684
Omløpsmidler 616 052 799 854
Sum gjeld 340 519 501 961
Sum egenkapital 507 827 527 389
Sum egenkapital og gjeld 848 346 1 029 350
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cubus AS
Orgnummer 939 522 719
Telefon (+47) 66 84 86 65
Telefaks (+47) 56 35 03 08
E-post kundeservice@cubus.com
Hjemmeside www.cubus.no
Besøksadresse Bergerveien 5, 1396 Billingstad
Postadresse Postboks 254, 1377 Billingstad

Nøkkelpersoner