Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 854 11 231
Sum driftskostnader -9 156 -10 571
Driftsresultat 699 660
Resultat før skatt 787 788
Årsresultat 583 576
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 525
Omløpsmidler 10 760 11 754
Sum gjeld 1 675 3 268
Sum egenkapital 11 546 11 462
Sum egenkapital og gjeld 13 221 14 729
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cubus Nordfjordeid
Orgnummer 940 147 301
Telefon (+47) 57 86 07 15
Telefaks (+47) 57 86 04 92
E-post kundeservice@cubus.no
Hjemmeside www.cubus.no
Besøksadresse Rådhusgata 1, 6770 Nordfjordeid
Postadresse Postboks 123, 6771 Nordfjordeid

Nøkkelpersoner