Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 29 503 29 656
Sum driftskostnader -28 421 -28 416
Driftsresultat 1 083 1 240
Resultat før skatt 984 1 002
Årsresultat 765 769
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 5 427 6 525
Omløpsmidler 5 630 5 563
Sum gjeld 5 167 6 964
Sum egenkapital 5 891 5 126
Sum egenkapital og gjeld 11 059 12 090
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Egon Trondheim
Orgnummer 940 383 307
Telefon (+47) 73 51 79 75
Telefaks (+47) 73 51 42 08
Hjemmeside www.egon.no
Besøksadresse Kongens gate 30, 7012 Trondheim
Postadresse Postboks 2055 Sentrum, 7411 Trondheim

Nøkkelpersoner