Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 117 203 98 936
Sum driftskostnader -110 605 -92 433
Driftsresultat 6 599 6 503
Resultat før skatt 6 106 5 839
Årsresultat 4 610 4 328
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 26 601 18 194
Omløpsmidler 41 893 30 421
Sum gjeld 46 410 27 744
Sum egenkapital 22 864 21 651
Sum egenkapital og gjeld 69 274 49 394
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn TT Teknikk AS
Orgnummer 940 484 871
Telefon (+47) 02490
Telefaks (+47) 63 89 16 01
E-post post@tt-teknikk.no
Hjemmeside www.tt-teknikk.no
Besøksadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller
Postadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller

Nøkkelpersoner