Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 95 637 85 206
Sum driftskostnader -93 784 -80 994
Driftsresultat 1 853 4 211
Resultat før skatt 1 294 3 651
Årsresultat 940 2 634
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 19 786 15 134
Omløpsmidler 33 204 25 581
Sum gjeld 36 475 25 112
Sum egenkapital 17 323 16 384
Sum egenkapital og gjeld 53 799 41 495
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn TT Teknikk AS
Orgnummer 940 484 871
Telefon (+47) 02490
Telefaks (+47) 63 89 16 01
E-post post@tt-teknikk.no
Hjemmeside www.tt-teknikk.no
Besøksadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller
Postadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller

Nøkkelpersoner