Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 222 052 167 839
Sum driftskostnader -211 007 -160 130
Driftsresultat 11 045 7 710
Resultat før skatt 9 439 6 812
Årsresultat 7 343 5 289
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 51 015 41 262
Omløpsmidler 62 133 46 469
Sum gjeld 89 094 59 778
Sum egenkapital 37 435 30 092
Sum egenkapital og gjeld 126 530 89 870
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn TT Teknikk AS
Orgnummer 940 484 871
Telefon (+47) 02490
Telefaks (+47) 63 89 16 01
E-post post@tt-teknikk.no
Hjemmeside www.tt-teknikk.no
Besøksadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller
Postadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller

Nøkkelpersoner