Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -192 -82
Driftsresultat -192 -82
Resultat før skatt 38 571 17 086
Årsresultat 38 571 16 464
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 95 527 58 710
Sum gjeld 11 587 12 342
Sum egenkapital 88 939 51 368
Sum egenkapital og gjeld 100 526 63 710
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Avd.
Orgnummer 940 600 278
Telefon (+47) 51 11 12 13
Mobiltelefon (+47) 911 50 405
E-post oddvar.fosse@broadpark.no
Besøksadresse Skagen 3, 4006 Stavanger
Postadresse Postboks 160, 4001 Stavanger

Nøkkelpersoner