Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -73 -76
Driftsresultat -73 -76
Resultat før skatt 12 191 6 806
Årsresultat 11 672 6 312
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 47 947 46 032
Sum gjeld 12 969 15 938
Sum egenkapital 40 178 31 094
Sum egenkapital og gjeld 53 147 47 032
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Avd.
Orgnummer 940 600 278
Telefon (+47) 51 11 12 13
Mobiltelefon (+47) 911 50 405
E-post oddvar.fosse@broadpark.no
Besøksadresse Skagen 3, 4006 Stavanger
Postadresse Postboks 160, 4001 Stavanger

Nøkkelpersoner