Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -381 -396
Driftsresultat -381 -396
Resultat før skatt 23 861 -7 869
Årsresultat 23 861 -7 869
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 129 603 110 036
Sum gjeld 18 284 18 486
Sum egenkapital 116 320 97 458
Sum egenkapital og gjeld 134 603 115 944
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Avd.
Orgnummer 940 600 278
Telefon (+47) 51 11 12 13
Mobiltelefon (+47) 911 50 405
E-post oddvar.fosse@broadpark.no
Besøksadresse Skagen 3, 4006 Stavanger
Postadresse Postboks 160, 4001 Stavanger

Nøkkelpersoner