Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 34 38
Sum driftskostnader -33 -31
Driftsresultat 1 7
Resultat før skatt 78 -77
Årsresultat 78 -82
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 038 945
Sum gjeld 109 94
Sum egenkapital 929 851
Sum egenkapital og gjeld 1 038 945
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Repo AS
Orgnummer 940 609 968
Telefon (+47) 416 98 213
Mobiltelefon (+47) 416 98 213
Besøksadresse c/o P J Persen Vækerøveien 191A, 0751 Oslo
Postadresse Postboks 131 Røa, 0701 Oslo

Nøkkelpersoner