Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -45 -20
Driftsresultat -45 -20
Resultat før skatt -41 -9
Årsresultat -41 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 781 777
Sum gjeld 196 151
Sum egenkapital 585 626
Sum egenkapital og gjeld 781 777
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hambro C J Fond
Orgnummer 940 639 743
Telefon (+47) 21 67 10 00
Telefaks (+47) 21 67 10 01
E-post post@elden.no
Hjemmeside www.elden.no
Besøksadresse v/o Advokatfirmaet Elden DA St. Olavs gate 25, 0166 Oslo
Postadresse c/o Advokatfirmaet Elden DA Postboks 6684 St Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner