Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -28 -90
Driftsresultat -28 -90
Resultat før skatt -12 -75
Årsresultat -12 -75
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 765 749
Sum gjeld 131 103
Sum egenkapital 634 646
Sum egenkapital og gjeld 765 749
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hambro C J Fond
Orgnummer 940 639 743
Telefon (+47) 21 67 10 00
Telefaks (+47) 21 67 10 01
E-post post@elden.no
Hjemmeside www.elden.no
Besøksadresse v/o Advokatfirmaet Elden DA St. Olavs gate 25, 0166 Oslo
Postadresse c/o Advokatfirmaet Elden DA Postboks 6684 St Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner