Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 35 988 34 687
Sum driftskostnader -34 683 -33 859
Driftsresultat 1 305 827
Resultat før skatt 1 206 771
Årsresultat 937 580
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 180 207
Omløpsmidler 12 461 9 513
Sum gjeld 10 222 7 236
Sum egenkapital 3 888 4 050
Sum egenkapital og gjeld 14 110 11 287
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ntt AS
Orgnummer 941 614 418
Telefon (+47) 35 90 57 70
Telefaks (+47) 35 90 57 79
Mobiltelefon (+47) 952 10 519
E-post post@ntt.no
Hjemmeside www.ntt.no
Besøksadresse Skippergata 8, 3732 Skien
Postadresse Skippergata 8, 3732 Skien

Nøkkelpersoner