Halldor O Opedal Sitt Fond For Ålmennyttige Føremål

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 2
Sum driftskostnader -13 -13
Driftsresultat -14 -11
Resultat før skatt 52 47
Årsresultat 52 47
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 157 4 152
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 4 157 4 152
Sum egenkapital og gjeld 4 157 4 152
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Opedal Halldor O Sitt Fond For Ålmen
Orgnummer 941 721 672
Telefon (+47) 53 66 32 50
Mobiltelefon (+47) 941 59 478
E-post inge.kristoffersen@c2i.net
Besøksadresse c/o Marita Aarhus Århus, 5781 Lofthus
Postadresse c/o Marita Aarhus Århus, 5781 Lofthus

Nøkkelpersoner