Halldor O Opedal Sitt Fond For Ålmennyttige Føremål

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -12 -10
Driftsresultat -13 -11
Resultat før skatt 30 61
Årsresultat 30 61
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 134 4 013
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 4 133 4 163
Sum egenkapital og gjeld 4 134 4 163
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Opedal Halldor O Sitt Fond For Ålmen
Orgnummer 941 721 672
Telefon (+47) 53 66 32 50
Mobiltelefon (+47) 941 59 478
E-post inge.kristoffersen@c2i.net
Besøksadresse c/o Marita Aarhus Århus, 5781 Lofthus
Postadresse c/o Marita Aarhus Århus, 5781 Lofthus

Nøkkelpersoner