Halldor O Opedal Sitt Fond For Ålmennyttige Føremål

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 128 0
Sum driftskostnader -16 -10
Driftsresultat 112 -9
Resultat før skatt 112 125
Årsresultat 112 125
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 981 4 194
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 4 207 4 194
Sum egenkapital og gjeld 4 207 4 194
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Opedal Halldor O Sitt Fond For Ålmen
Orgnummer 941 721 672
Telefon (+47) 53 66 32 50
Mobiltelefon (+47) 941 59 478
E-post inge.kristoffersen@c2i.net
Besøksadresse c/o Marita Aarhus Århus, 5781 Lofthus
Postadresse c/o Marita Aarhus Århus, 5781 Lofthus

Nøkkelpersoner