Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 498 9 939
Sum driftskostnader -10 886 -10 367
Driftsresultat -388 -428
Resultat før skatt -469 -491
Årsresultat -469 -491
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 622 3 311
Sum gjeld 3 688 2 907
Sum egenkapital -64 406
Sum egenkapital og gjeld 3 624 3 313
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cubus Bømlo
Orgnummer 941 876 730
Telefon (+47) 406 97 790
Mobiltelefon (+47) 930 44 081
Besøksadresse Bankbrekko 9, 5430 Bremnes
Postadresse Bankbrekko 9, 5430 Bremnes

Nøkkelpersoner