Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 039 7 396
Sum driftskostnader -7 227 -5 948
Driftsresultat 812 1 449
Resultat før skatt 806 1 579
Årsresultat 603 1 186
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 033 1 020
Omløpsmidler 4 789 2 881
Sum gjeld 3 445 2 567
Sum egenkapital 3 001 2 947
Sum egenkapital og gjeld 6 447 5 515
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ja Skilter AS
Orgnummer 941 988 598
Telefon (+47) 33 33 43 03
Telefaks (+47) 33 33 43 04
E-post post@jaskilter.no
Hjemmeside www.jaskilter.no
Besøksadresse Andebuveien 74, 3170 Sem
Postadresse Andebuveien 74, 3170 Sem

Nøkkelpersoner