Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 248 346
Sum driftskostnader -457 -204
Driftsresultat -208 142
Resultat før skatt -725 -307
Årsresultat -725 -307
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 448 2 393
Omløpsmidler 359 0
Sum gjeld 6 717 5 425
Sum egenkapital -1 185 -413
Sum egenkapital og gjeld 5 531 5 013
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn KR Foto AS
Orgnummer 942 618 425
Telefon (+47) 51 88 44 89
Mobiltelefon (+47) 922 58 869
Hjemmeside www.krfoto.no
Besøksadresse Hinnasvingene 47, 4018 Stavanger
Postadresse Hinnasvingene 47, 4018 Stavanger

Nøkkelpersoner