Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 297 5 040
Sum driftskostnader -5 233 -4 906
Driftsresultat 62 134
Resultat før skatt 64 132
Årsresultat 45 90
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 46 21
Omløpsmidler 1 609 1 685
Sum gjeld 571 659
Sum egenkapital 1 134 1 089
Sum egenkapital og gjeld 1 704 1 748
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ryfylke Autosenter A/S
Orgnummer 942 827 571
Telefon (+47) 52 79 74 45
Telefaks (+47) 52 79 67 00
Mobiltelefon (+47) 901 09 484
E-post ryauto@online.no
Hjemmeside www.automester.no
Besøksadresse Gåsavikja 3, 4230 Sand
Postadresse Gåsavikja 3, 4230 Sand

Nøkkelpersoner