Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 179 4 585
Sum driftskostnader -4 102 -4 469
Driftsresultat 77 116
Resultat før skatt 78 118
Årsresultat 58 86
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 10
Omløpsmidler 1 344 1 366
Sum gjeld 783 867
Sum egenkapital 570 512
Sum egenkapital og gjeld 1 353 1 378
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bergen TV & Antenneservice AS
Orgnummer 942 924 593
Telefon (+47) 55 34 93 20
Telefaks (+47) 55 34 93 21
E-post btv@btv.no
Hjemmeside www.btv.no
Besøksadresse Kringsjåveien 99, 5163 Laksevåg
Postadresse Kringsjåveien 99, 5163 Laksevåg

Nøkkelpersoner