Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki`s Almennyttige Stiftelse

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 146 596 -13 244
Sum driftskostnader -40 260 -39 825
Driftsresultat 106 335 -53 070
Resultat før skatt 106 335 -53 070
Årsresultat 106 335 -53 070
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 779 779
Omløpsmidler 1 030 520 926 319
Sum gjeld 15 253 17 387
Sum egenkapital 1 016 047 909 712
Sum egenkapital og gjeld 1 031 300 927 099
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bergesen d y Gruppen
Orgnummer 943 026 165
Telefon (+47) 21 03 05 00
Telefaks (+47) 22 12 18 71
E-post ojb@bergesenstiftelsen.no
Hjemmeside www.bergesenstiftelsen.no
Besøksadresse Frøyas gate 15, 0273 Oslo
Postadresse Postboks 366, 0213 Oslo