Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki`s Almennyttige Stiftelse

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 60 553 53 400
Sum driftskostnader -29 877 -44 681
Driftsresultat 30 676 8 720
Resultat før skatt 30 676 8 720
Årsresultat 30 676 8 720
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 779 0
Omløpsmidler 899 018 870 769
Sum gjeld 9 042 11 469
Sum egenkapital 890 756 860 080
Sum egenkapital og gjeld 899 798 871 549
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bergesen d y Gruppen
Orgnummer 943 026 165
Telefon (+47) 21 03 05 00
Telefaks (+47) 22 12 18 71
E-post ojb@bergesenstiftelsen.no
Hjemmeside www.bergesenstiftelsen.no
Besøksadresse Frøyas gate 15, 0273 Oslo
Postadresse Postboks 366, 0213 Oslo

Nøkkelpersoner