Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki`s Almennyttige Stiftelse

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 93 121 104 541
Sum driftskostnader -40 596 -23 540
Driftsresultat 52 526 81 000
Resultat før skatt 52 526 81 000
Årsresultat 52 526 81 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 859 435 798 628
Sum gjeld 8 854 573
Sum egenkapital 851 360 798 834
Sum egenkapital og gjeld 860 214 799 407
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bergesen d y Gruppen
Orgnummer 943 026 165
Telefon (+47) 21 03 05 00
Telefaks (+47) 22 12 18 71
E-post ojb@bergesenstiftelsen.no
Hjemmeside www.bergesenstiftelsen.no
Besøksadresse Frøyas gate 15, 0273 Oslo
Postadresse Postboks 366, 0213 Oslo

Nøkkelpersoner