Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 903 206 897 979
Sum driftskostnader -863 724 -853 346
Driftsresultat 39 482 44 633
Resultat før skatt 38 595 39 954
Årsresultat 28 720 29 167
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 831 1 715
Omløpsmidler 210 274 177 998
Sum gjeld 164 146 130 965
Sum egenkapital 50 000 50 000
Sum egenkapital og gjeld 214 146 180 965
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bestseller AS
Orgnummer 943 088 136
Telefon (+47) 23 25 19 00
Telefaks (+47) 23 25 19 34
E-post contact@bestseller.com
Hjemmeside www.bestseller.com
Besøksadresse Verkseier Furulunds vei 16 A, 0668 Oslo
Postadresse Postboks 48 Alnabru, 0614 Oslo

Nøkkelpersoner