Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 838 747 862 023
Sum driftskostnader -817 815 -831 945
Driftsresultat 20 932 30 079
Resultat før skatt 19 991 31 008
Årsresultat 15 773 23 507
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 4 038 3 680
Omløpsmidler 224 925 268 923
Sum gjeld 180 901 224 564
Sum egenkapital 50 000 50 000
Sum egenkapital og gjeld 230 901 274 564
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bestseller AS
Orgnummer 943 088 136
Telefon (+47) 23 25 19 00
Telefaks (+47) 23 25 19 34
E-post contact@bestseller.com
Hjemmeside www.bestseller.com
Besøksadresse Verkseier Furulunds vei 16 A, 0668 Oslo
Postadresse Postboks 48 Alnabru, 0614 Oslo

Nøkkelpersoner