Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 29 37
Sum driftskostnader 0 -33
Driftsresultat 29 4
Resultat før skatt 29 4
Årsresultat 29 4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 6
Sum gjeld 99 0
Sum egenkapital -98 6
Sum egenkapital og gjeld 2 6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tone M AS
Orgnummer 943 114 560
Telefon (+47) 38 02 09 04
Telefaks (+47) 38 02 30 06
Besøksadresse Holdalsnuten 8, 4633 Kristiansand S
Postadresse Holdalsnuten 8, 4633 Kristiansand S

Nøkkelpersoner