Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 78 23
Sum driftskostnader 0 -8
Driftsresultat 78 14
Resultat før skatt 78 14
Årsresultat 78 14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 1
Sum gjeld 6 84
Sum egenkapital -6 -84
Sum egenkapital og gjeld 0 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tone M AS
Orgnummer 943 114 560
Telefon (+47) 38 02 09 04
Telefaks (+47) 38 02 30 06
Besøksadresse Holdalsnuten 8, 4633 Kristiansand S
Postadresse Holdalsnuten 8, 4633 Kristiansand S

Nøkkelpersoner