Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 002 356 696 451
Sum driftskostnader -1 013 303 -672 319
Driftsresultat -10 947 24 132
Resultat før skatt -67 858 34 715
Årsresultat -63 682 23 749
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 117 953 107 457
Omløpsmidler 573 398 79 493
Sum gjeld 1 735 012 378 463
Sum egenkapital 515 745 84 361
Sum egenkapital og gjeld 2 250 757 462 824
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aleris Sykehus og Medisinsk Senter
Orgnummer 943 545 634
Telefon (+47) 22 54 10 00
Telefaks (+47) 22 54 11 53
E-post info@aleris.no
Hjemmeside www.aleris.no
Besøksadresse Fredrik Stangsg 11-13, 0264 Oslo
Postadresse Frederik Stangs gate 11 -13, 0264 Oslo

Nøkkelpersoner