AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap

Nøkkeltall 2015 2013
Sum driftsinntekter 95 796 93 914
Sum driftskostnader -91 370 -90 277
Driftsresultat 4 426 3 637
Resultat før skatt 5 225 4 253
Årsresultat 3 810 3 017
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2013
Varige driftsmidler 21 045 23 832
Omløpsmidler 18 390 32 470
Sum gjeld 13 374 12 578
Sum egenkapital 61 852 56 144
Sum egenkapital og gjeld 75 226 68 722
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap AS
Orgnummer 945 968 915
Telefon (+47) 61 36 59 00
Telefaks (+47) 61 36 16 00
E-post jvb@jvb.no
Hjemmeside www.jvb.no
Besøksadresse Jernbanevegen 7, 2900 Fagernes
Postadresse Postboks 123, 2901 Fagernes

Nøkkelpersoner