Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 587 3 206
Sum driftskostnader -3 373 -3 319
Driftsresultat 215 -114
Resultat før skatt 215 -127
Årsresultat 183 -125
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 128 155
Omløpsmidler 1 703 1 832
Sum gjeld 815 723
Sum egenkapital 1 552 1 369
Sum egenkapital og gjeld 2 368 2 092
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Johnsen Erling F Siv Ing AS
Orgnummer 946 686 344
Telefon (+47) 900 31 400
Telefaks (+47) 22 83 94 89
Besøksadresse Sjølyst plass 4, 0278 Oslo
Postadresse Sjølyst plass 4, 0278 Oslo

Nøkkelpersoner