Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 346 1 347
Sum driftskostnader -674 -814
Driftsresultat 672 533
Resultat før skatt 508 372
Årsresultat 508 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 798 4 804
Omløpsmidler 1 354 955
Sum gjeld 6 573 6 687
Sum egenkapital -419 -927
Sum egenkapital og gjeld 6 153 5 760
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gimsøy X Borettslag
Orgnummer 946 742 376
Telefon (+47) 35 50 45 00
Telefaks (+47) 35 50 45 45
E-post firmapost@skien.bbl.no
Besøksadresse c/o Skien BBL Cappelens gate 11, 3717 Skien
Postadresse Postboks 156, 3701 Skien

Nøkkelpersoner