Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 439 1 346
Sum driftskostnader -1 044 -930
Driftsresultat 373 416
Resultat før skatt 273 277
Årsresultat 250 277
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 893 4 815
Omløpsmidler 1 904 1 568
Sum gjeld 6 691 6 526
Sum egenkapital 109 -142
Sum egenkapital og gjeld 6 798 6 384
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gimsøy X Borettslag
Orgnummer 946 742 376
Telefon (+47) 35 50 45 00
Telefaks (+47) 35 50 45 45
E-post firmapost@skien.bbl.no
Besøksadresse c/o Skien BBL Cappelens gate 11, 3717 Skien
Postadresse Postboks 156, 3701 Skien

Nøkkelpersoner