Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 101 89
Sum driftskostnader -705 -82
Driftsresultat -604 7
Resultat før skatt -612 7
Årsresultat -612 7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 686 1 686
Omløpsmidler 131 128
Sum gjeld 1 965 1 351
Sum egenkapital -148 463
Sum egenkapital og gjeld 1 817 1 814
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sandg 21 B/l
Orgnummer 946 873 527
Telefon (+47) 73 52 04 00
Telefaks (+47) 73 53 56 30
E-post firmapost@eiendomsforvaltning.no
Hjemmeside www.eiendomsforvaltning.no
Besøksadresse c/o Eiendomsforvaltning AS Olav Tryggvasons gate 40, 7011 Trondheim
Postadresse c/o Eiendomsforvaltning AS Postboks 776 Sentrum, 7408 Trondheim

Nøkkelpersoner