Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 200 862 1 226 202
Sum driftskostnader -1 123 342 -1 096 968
Driftsresultat 77 520 129 234
Resultat før skatt 146 119 128 728
Årsresultat 127 296 98 901
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 35 739 60 213
Omløpsmidler 472 600 387 210
Sum gjeld 304 148 318 027
Sum egenkapital 1 430 379 1 367 395
Sum egenkapital og gjeld 1 734 527 1 685 423
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dressmann AS
Orgnummer 946 927 201
Telefon (+47) 66 77 31 10
Telefaks (+47) 66 98 29 95
E-post dressmann@dressmann.no
Hjemmeside www.dressmann.com
Besøksadresse Bergerveien 5, 1396 Billingstad
Postadresse Postboks 124, 1376 Billingstad

Nøkkelpersoner