Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 129 78
Sum driftskostnader -54 -50
Driftsresultat 74 28
Resultat før skatt 652 -101
Årsresultat 631 -111
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 904 113
Sum gjeld 54 31
Sum egenkapital 878 247
Sum egenkapital og gjeld 931 279
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mu Consulting AS
Orgnummer 946 963 232
Telefon (+47) 975 59 018
Mobiltelefon (+47) 975 59 018
E-post karlmartin@stang.com
Besøksadresse c/o Karl Martin Stang Thomas Heftyesgate 31, 0264 Oslo
Postadresse c/o Karl Martin Stang Thomas Heftyes gate 31, 0264 Oslo

Nøkkelpersoner