Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 401 444
Sum driftskostnader -29 -12
Driftsresultat 373 432
Resultat før skatt -252 514
Årsresultat -337 445
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 598 931
Sum gjeld 240 236
Sum egenkapital 358 695
Sum egenkapital og gjeld 598 931
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mu Consulting AS
Orgnummer 946 963 232
Telefon (+47) 975 59 018
Mobiltelefon (+47) 975 59 018
E-post karlmartin@stang.com
Besøksadresse c/o Karl Martin Stang Thomas Heftyesgate 31, 0264 Oslo
Postadresse c/o Karl Martin Stang Thomas Heftyes gate 31, 0264 Oslo

Nøkkelpersoner