Nøkkeltall 2020 2019
Sum driftsinntekter 12 973 876 12 199 555
Sum driftskostnader -12 615 287 -11 894 830
Driftsresultat 358 589 304 725
Resultat før skatt 366 255 309 550
Årsresultat 285 462 238 690
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2020 2019
Varige driftsmidler 213 434 215 222
Omløpsmidler 2 828 442 1 862 788
Sum gjeld 2 920 904 1 979 495
Sum egenkapital 171 399 162 305
Sum egenkapital og gjeld 3 092 303 2 141 800
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Elkjøp Norge AS
Orgnummer 947 054 600
Telefon (+47) 81 53 20 00
Telefaks (+47) 67 97 17 77
E-post informasjon@elkjop.no
Hjemmeside www.elkjop.no
Besøksadresse Solheimveien 6-8, 1473 Lørenskog
Postadresse Postboks 153, 1471 Lørenskog

Nøkkelpersoner