Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 895 2 895
Sum driftskostnader -2 313 -2 101
Driftsresultat 583 794
Resultat før skatt 91 252
Årsresultat 91 252
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 30 353 30 353
Omløpsmidler 1 924 2 033
Sum gjeld 27 015 27 216
Sum egenkapital 5 262 5 171
Sum egenkapital og gjeld 32 277 32 386
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Myra Borettslag A/l
Orgnummer 947 122 363
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner