Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 898 2 896
Sum driftskostnader -2 643 -3 051
Driftsresultat 256 -155
Resultat før skatt -38 -521
Årsresultat -38 -521
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 30 353 30 353
Omløpsmidler 38 485
Sum gjeld 25 688 26 097
Sum egenkapital 4 703 4 741
Sum egenkapital og gjeld 30 391 30 838
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Myra Borettslag A/l
Orgnummer 947 122 363
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner