Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 399 1 308
Sum driftskostnader -1 390 -1 218
Driftsresultat 8 89
Resultat før skatt -17 66
Årsresultat -17 66
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 3 847 3 877
Omløpsmidler 635 686
Sum gjeld 1 647 1 702
Sum egenkapital 3 087 3 104
Sum egenkapital og gjeld 4 734 4 807
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nicolaysensv 1 X Borettslaget
Orgnummer 947 217 860
Besøksadresse O.J. Brochs gate 16 B, 5006 Bergen
Postadresse Postboks 16, 5803 Bergen

Nøkkelpersoner