Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 677 1 513
Sum driftskostnader -1 248 -1 445
Driftsresultat 429 68
Resultat før skatt 341 54
Årsresultat 341 54
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 16 213 3 823
Omløpsmidler 5 479 601
Sum gjeld 18 491 1 549
Sum egenkapital 3 483 3 141
Sum egenkapital og gjeld 21 974 4 690
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nicolaysensv 1 X Borettslaget
Orgnummer 947 217 860
Besøksadresse O.J. Brochs gate 16 B, 5006 Bergen
Postadresse Postboks 16, 5803 Bergen

Nøkkelpersoner