Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 794 4 570
Sum driftskostnader -5 649 -4 683
Driftsresultat 145 -113
Resultat før skatt 151 -93
Årsresultat 124 -82
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 489 496
Omløpsmidler 1 166 1 201
Sum gjeld 417 583
Sum egenkapital 1 238 1 114
Sum egenkapital og gjeld 1 654 1 697
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ellefsen Motor A/S
Orgnummer 947 303 112
Telefon (+47) 35 55 44 55
Telefaks (+47) 35 55 77 70
Besøksadresse Skarphedinv 1, 3917 Porsgrunn
Postadresse Skarphedinsveg 1, 3917 Porsgrunn

Nøkkelpersoner