Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 754 8 842
Sum driftskostnader -8 644 -9 171
Driftsresultat 111 -329
Resultat før skatt 113 -323
Årsresultat 81 -238
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 65 90
Omløpsmidler 2 158 2 192
Sum gjeld 755 825
Sum egenkapital 1 545 1 564
Sum egenkapital og gjeld 2 299 2 389
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hatløy's Målarforretning A/S
Orgnummer 947 343 041
Telefon (+47) 70 01 02 20
Besøksadresse Sjøgata 71, 6065 Ulsteinvik
Postadresse Sjøgata 71, 6065 Ulsteinvik

Nøkkelpersoner