Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 769 7 498
Sum driftskostnader -7 867 -7 570
Driftsresultat -2 098 -72
Resultat før skatt -2 127 -84
Årsresultat -1 623 -69
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 409 44
Omløpsmidler 2 616 1 690
Sum gjeld 3 817 397
Sum egenkapital -197 1 426
Sum egenkapital og gjeld 3 620 1 823
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hatløy's Målarforretning A/S
Orgnummer 947 343 041
Telefon (+47) 70 01 02 20
Besøksadresse Sjøgata 71, 6065 Ulsteinvik
Postadresse Sjøgata 71, 6065 Ulsteinvik

Nøkkelpersoner