Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 93
Sum gjeld 20 113
Sum egenkapital -20 -20
Sum egenkapital og gjeld 0 93
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Johnsen Kristen Ø Rederi AS
Orgnummer 947 349 260
Telefon (+47) 37 27 54 98
Besøksadresse Rosenkrantz' gate 10, 0159 Oslo
Postadresse Postboks 1303 Vika, 0112 Oslo

Nøkkelpersoner