Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 053 169 1 881 566
Sum driftskostnader -1 895 778 -1 739 135
Driftsresultat 157 391 142 432
Resultat før skatt 150 708 141 197
Årsresultat 117 346 108 457
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 61 441 58 789
Omløpsmidler 563 876 433 112
Sum gjeld 464 127 560 059
Sum egenkapital 163 449 173 747
Sum egenkapital og gjeld 627 577 733 806
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jysk AS
Orgnummer 947 477 129
Telefon (+47) 22 07 87 00
Telefaks (+47) 22 07 87 01
E-post resepsjonnorge@jysk.com
Hjemmeside www.jysk.no
Besøksadresse Tevlingveien 23, 1081 Oslo
Postadresse Postboks 164, 1001 Oslo

Nøkkelpersoner