Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 13 308 12 987
Sum driftskostnader -2 256 -1 848
Driftsresultat 11 052 11 140
Resultat før skatt 12 858 13 582
Årsresultat 12 858 13 582
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 141 410 58 138
Omløpsmidler 1 629 737
Sum gjeld 55 636 23 992
Sum egenkapital 136 413 123 555
Sum egenkapital og gjeld 192 049 147 547
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Brygghuset ANS
Orgnummer 947 561 626
Telefon (+47) 73 99 09 90
Telefaks (+47) 73 99 09 95
E-post post@ecde.no
Hjemmeside www.ecde.no
Besøksadresse c/o E C Dahls Eiendom AS Dronningens gate 10, 7011 Trondheim
Postadresse Postboks 686, 7407 Trondheim

Nøkkelpersoner