Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aker Brygge
Orgnummer 947 574 140
Telefon (+47) 22 83 40 20
Telefaks (+47) 22 83 40 21
E-post info@norwegianproperty.no
Hjemmeside www.norwegianproperty.no
Besøksadresse Grundingen 6, 0250 Oslo
Postadresse c/o Norwegian Property ASA Postboks 1657 Vika, 0120 Oslo

Nøkkelpersoner