Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 217 432 1 189 862
Sum driftskostnader -1 168 425 -1 130 445
Driftsresultat 49 006 59 418
Resultat før skatt 49 025 59 251
Årsresultat 39 445 46 760
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 96 690 91 216
Omløpsmidler 222 521 205 303
Sum gjeld 278 735 252 461
Sum egenkapital 218 514 224 539
Sum egenkapital og gjeld 497 249 477 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn KappAhl Hovedkontor
Orgnummer 947 659 138
Telefon (+47) 69 36 87 00
Telefaks (+47) 69 36 87 01
E-post lena.fennvik@kappahl.com
Hjemmeside www.kappahl.com
Besøksadresse Storgata 37/39, 1607 Fredrikstad
Postadresse Postboks 1438, 1602 Fredrikstad

Nøkkelpersoner