Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 17 611 16 999
Sum driftskostnader -12 864 -13 305
Driftsresultat 4 747 3 694
Resultat før skatt 3 020 1 834
Årsresultat 3 020 1 834
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 63 095 64 401
Omløpsmidler 12 570 9 491
Sum gjeld 55 670 56 916
Sum egenkapital 19 995 16 976
Sum egenkapital og gjeld 75 665 73 892
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Økernbråten Borettslag A/l
Orgnummer 948 056 852
Telefon (+47) 23 23 90 00
Telefaks (+47) 22 83 60 61
Hjemmeside www.okernbraaten.no
Besøksadresse Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse v/Brækhus Dege Eiendom AS Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner