Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 18 363 17 937
Sum driftskostnader -17 317 -23 887
Driftsresultat 1 046 -5 950
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 3 -7 233
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 803 5 305
Sum gjeld 52 521 54 332
Sum egenkapital 12 766 12 763
Sum egenkapital og gjeld 65 287 67 094
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Økernbråten Borettslag A/l
Orgnummer 948 056 852
Telefon (+47) 23 23 90 00
Telefaks (+47) 22 83 60 61
Hjemmeside www.okernbraaten.no
Besøksadresse Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse v/Brækhus Dege Eiendom AS Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner