Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 133 956 121 410
Sum driftskostnader -125 866 -113 674
Driftsresultat 8 089 7 737
Resultat før skatt 8 323 10 016
Årsresultat 6 492 8 232
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 938 4 230
Omløpsmidler 38 195 41 637
Sum gjeld 22 861 33 486
Sum egenkapital 19 587 13 095
Sum egenkapital og gjeld 42 448 46 581
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fjøssystemer Midt Norge AS
Orgnummer 948 190 222
Telefon (+47) 72 89 41 00
Telefaks (+47) 72 89 41 01
E-post folvik@birkeland.no
Hjemmeside www.fjossystemer.no
Besøksadresse Heggstadmoen 2, 7080 Heimdal
Postadresse Postboks 111 Heimdal, 7473 Trondheim

Nøkkelpersoner