Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 124 794 78 783
Sum driftskostnader -107 342 -73 682
Driftsresultat 17 452 5 102
Resultat før skatt 18 337 6 706
Årsresultat 13 964 5 079
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 768 5 183
Omløpsmidler 56 430 33 871
Sum gjeld 52 686 25 902
Sum egenkapital 10 226 13 262
Sum egenkapital og gjeld 62 912 39 164
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fjøssystemer Midt Norge AS
Orgnummer 948 190 222
Telefon (+47) 72 89 41 00
Telefaks (+47) 72 89 41 01
E-post folvik@birkeland.no
Hjemmeside www.fjossystemer.no
Besøksadresse Heggstadmoen 2, 7080 Heimdal
Postadresse Postboks 111 Heimdal, 7473 Trondheim

Nøkkelpersoner