Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 52 180 63 715
Sum driftskostnader -112 079 -57 216
Driftsresultat -59 898 6 500
Resultat før skatt -89 994 -1 871
Årsresultat -89 994 -1 871
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 147 723
Omløpsmidler 255 126 107 264
Sum gjeld 291 350 201 217
Sum egenkapital -36 224 53 770
Sum egenkapital og gjeld 255 126 254 987
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bergesen d y Gruppen
Orgnummer 948 495 759
Telefon (+47) 22 58 45 00
Telefaks (+47) 22 58 45 01
E-post yingkuan.theng@bergebulk.com
Besøksadresse c/o Visma Advokater AS Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Postadresse c/o Visma Advokater AS Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner