Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 40 668 44 425
Sum driftskostnader -40 447 -36 194
Driftsresultat 223 8 231
Resultat før skatt -20 556 -16 675
Årsresultat -20 556 -16 675
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 154 436 173 756
Omløpsmidler 66 465 58 077
Sum gjeld 165 260 155 637
Sum egenkapital 55 641 76 197
Sum egenkapital og gjeld 220 901 231 834
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bergesen d y Gruppen
Orgnummer 948 495 759
Telefon (+47) 22 58 45 00
Telefaks (+47) 22 58 45 01
E-post yingkuan.theng@bergebulk.com
Besøksadresse c/o Visma Advokater AS Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Postadresse c/o Visma Advokater AS Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner