Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 835 603 809 884
Sum driftskostnader -854 235 -860 130
Driftsresultat -18 632 -50 246
Resultat før skatt -22 256 -57 471
Årsresultat -16 124 -40 934
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 131 850 111 412
Omløpsmidler 243 662 250 327
Sum gjeld 228 494 221 841
Sum egenkapital 147 047 139 990
Sum egenkapital og gjeld 375 542 361 832
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kronos Titan AS
Orgnummer 948 616 491
Telefon (+47) 69 30 90 00
Telefaks (+47) 69 30 90 01
Hjemmeside www.kronostio2.com
Besøksadresse Titangata 1, 1630 Gamle Fredrikstad
Postadresse Postboks 1415, 1602 Fredrikstad

Nøkkelpersoner