Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 365 13 301
Sum driftskostnader 7 969 8 566
Driftsresultat 5 396 4 734
Resultat før skatt 4 188 3 328
Årsresultat 4 188 3 328
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 121 483 121 129
Omløpsmidler 5 309 4 631
Sum gjeld 72 740 75 896
Sum egenkapital 54 053 49 865
Sum egenkapital og gjeld 126 792 125 761
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Flatåseggen B/L
Orgnummer 948 728 338
Telefon (+47) 72 58 54 24
Besøksadresse c/o Trondheim og Omegn BBL Krambugata 1, 7011 Trondheim
Postadresse v/TOBB Postboks 2424 Sluppen, 7005 Trondheim

Nøkkelpersoner