Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 137 5 727
Sum driftskostnader -6 053 -5 477
Driftsresultat 2 084 250
Resultat før skatt 1 848 118
Årsresultat 1 343 71
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 536 2 465
Omløpsmidler 1 885 1 048
Sum gjeld 5 129 3 640
Sum egenkapital 1 565 222
Sum egenkapital og gjeld 6 693 3 862
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B Consult AS
Orgnummer 948 892 316
Telefon (+47) 22 92 66 10
Telefaks (+47) 22 44 13 51
E-post post@b-consult.no
Hjemmeside www.b-consult.no
Besøksadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo
Postadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo

Nøkkelpersoner