Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 17 805 13 317
Sum driftskostnader -14 975 -12 001
Driftsresultat 2 830 1 316
Resultat før skatt 2 715 1 161
Årsresultat 2 115 889
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 159 4 732
Omløpsmidler 5 818 3 126
Sum gjeld 3 802 5 683
Sum egenkapital 2 221 2 246
Sum egenkapital og gjeld 6 023 7 928
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B Consult AS
Orgnummer 948 892 316
Telefon (+47) 22 92 66 10
Telefaks (+47) 22 44 13 51
E-post post@b-consult.no
Hjemmeside www.b-consult.no
Besøksadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo
Postadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo

Nøkkelpersoner