Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 812 6 915
Sum driftskostnader -6 852 -7 266
Driftsresultat 961 -351
Resultat før skatt 762 -598
Årsresultat 564 -548
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 704 4 670
Omløpsmidler 1 813 859
Sum gjeld 5 557 4 784
Sum egenkapital 1 021 1 017
Sum egenkapital og gjeld 6 578 5 801
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B Consult AS
Orgnummer 948 892 316
Telefon (+47) 22 92 66 10
Telefaks (+47) 22 44 13 51
E-post post@b-consult.no
Hjemmeside www.b-consult.no
Besøksadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo
Postadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo

Nøkkelpersoner