Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 57 982 50 812
Sum driftskostnader -57 836 -49 451
Driftsresultat 147 1 360
Resultat før skatt -357 764
Årsresultat -280 543
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 593 8 288
Omløpsmidler 19 784 13 429
Sum gjeld 17 067 13 743
Sum egenkapital 7 743 8 323
Sum egenkapital og gjeld 24 810 22 066
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Halsa Bygg AS
Orgnummer 950 070 781
Telefon (+47) 75 72 02 50
Telefaks (+47) 75 72 02 51
E-post hal-b@online.no
Hjemmeside halsabygg.no/
Besøksadresse Dalheimveien 2, 8178 Halsa
Postadresse Halsa, 8178 Halsa

Nøkkelpersoner