Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 215 2 784
Sum driftskostnader -2 135 -2 144
Driftsresultat 81 640
Resultat før skatt 82 641
Årsresultat 60 467
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 22 40
Omløpsmidler 836 1 249
Sum gjeld 307 768
Sum egenkapital 574 544
Sum egenkapital og gjeld 881 1 312
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Termografi Og Måleteknikk AS
Orgnummer 950 532 882
Telefon (+47) 908 92 590
Mobiltelefon (+47) 908 92 590
E-post karl@termografi.no
Hjemmeside www.termografi.no
Besøksadresse Fagerstrandbakken 42, 1454 Fagerstrand
Postadresse Postboks 54, 1454 Fagerstrand

Nøkkelpersoner